Przejdź do głównej zawartości

Polecane

Światowy Dzień Ochrony Środowiska w Krakowie

Obowiązki pracodawców w trakcie upałów

Czerwcowe upały dają się we znaki pracownikom, bez względu na miejsce ich pracy. Jednak gdy termometr sięga 30 stopni na ich pracodawcach ciążą pewne obowiązki, o których powinni pamiętać. Za ich nieprzestrzeganie grożą bowiem wysokie kary.Upalne lato w pracy


Picie wody jest bardzo ważną sprawą, zwłaszcza w trakcie letnich upałów. Pisałam już o tym, ile wody powinien wypijać człowiek. I, mimo że są to sprawy indywidualne, to ogólnie przyjmuje się, że dorośli powinni wypijać dziennie 2 litry płynów. Wartość ta wzrasta, gdy wskaźnik na termometrze pnie się w górę. Po przekroczeniu 25 stopni Celsjusza wzrastają również obowiązki pracodawcy względem zatrudnionych pracowników.

Pracodawca musi zapewnić wodę


W czasie trwania upałów zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i BHP, pracodawca musi zapewnić swoim podwładnym dostęp do wody pitnej. Dotyczy to pracujących na zewnątrz, gdy temperatura przekracza 25 stopni oraz pracujących w biurach, gdy temperatura wzrośnie powyżej 28 stopni Celsjusza.

W czasie upałów pracownik musi mieć również dostęp do co najmniej 30 litrów wody przeznaczonej do celów higieniczno-sanitarnych. Limit ten zwiększa się do 90 litrów w przypadku pracy brudzącej oraz do 120 litrów przy pracy z substancjami szkodliwymi.

Pozostałe obowiązki pracodawców


Przy wysokiej temperaturze niektórym zatrudnionym przysługują też bezpłatne posiłki profilaktyczne. Ciepły posiłek przysługuje pracownikom fizycznym, których wydatek energetyczny w trakcie pracy przekracza przyjęte progi w przepisach, a także tym pracującym pod ziemią oraz przy usuwaniu klęsk żywiołowych.

Przepisy odnoszą się też do pracowników młodocianych, czyli tych między 16, a 18. rokiem życia. Mogą oni pracować w temperaturze maksymalnej 30 stopni Celsjusza i wilgotności powietrza na poziomie 65%.

Nie ma natomiast obowiązku zakładania rolet, żaluzji, ani montowania klimatyzacji. Do dobrej woli pracodawcy należy też skrócenie godzin pracy lub przerwy w jej świadczeniu. Jeśli taka decyzja wychodzi ze strony przełożonego, to nie może w żaden sposób odbijać się na wynagrodzeniu zatrudnionego.

Odmowa pracy w trakcie upałów


Pracodawca ma zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przepisy nie uwzględniają górnej granicy temperatury, w której można świadczyć pracę. Nie ma też słowa o odmowie pracy ze względu na wysoką temperaturę. Jednak taka możliwość istnieje, a dzieje się tak, w przypadku, gdy wysoka temperatura miałaby narazić pracownika na uszczerbek na zdrowiu. Pracownik powinien wówczas poinformować swojego bezpośredniego przełożonego o zaistniałej sytuacji.

Jak widać na pracodawcy ciąży wiele obowiązków związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy dla pracowników. Nad ich przestrzeganiem czuwają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, którzy mogą nałożyć grzywnę w wysokości 1-2 tys. złotych. Przysługuje im też prawo skierowania sprawy do sądu, a wówczas grzywna może sięgać nawet 30 tys. złotych.

Komentarze

Popularne posty

Krak Vet - wszystko dla twojego pupila